Branding

MRK 3564, Studieenhet 2 - Kjennskap

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Kjennskap.

Pensum
Kapittel 6 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:18