Branding

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkeassosiasjoner.

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkeassosiasjoner.

Pensum
Kapittel 7 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:52