Branding

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkefølelser

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkefølelser.

Pensum
Kapittel 9 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 04:03