Branding

MRK 3564, Studieenhet 3 - Merkeelementer

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkeelementer.

Pensum
Kapittel 12 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016 og artikkel av Hem, 2013

Lengde: 04:02