Branding

MRK 3564, Studieenhet 3 - Merkeposisjonering og merkeverdi

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkeposisjonering og merkeverdi.

Pensum
Kapittel 11 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 04:35