Branding

MRK 3564, Studieenhet 3 - Relasjoner mellom kunden og merket

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Relasjoner mellom kunden og merket.

Pensum
Kapittel 10 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 05:22