Branding

MRK 3564, Studieenhet 4 - Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen".

Pensum
Kapittel 15 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 03:18