Branding

MRK 3564, Studieenhet 4 - Taktikk og operative tiltak

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Taktikk og operative tiltak".

Pensum
Kapittel 19 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 04:47