Branding
MRK 3564, Om studieguiden

MRK 3564, Om studieguiden

July 10, 2017
Guiden er revidert og nye lydfiler er spilt inn (pulisert juli, 2017).
 
Studieguiden er skrevet av Asle Fagerstrøm og er lest inn av Elise Thu og Anette Goffeng
MRK 3564, Studieenhet 1 - Merkevarehistorie

MRK 3564, Studieenhet 1 - Merkevarehistorie

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkevarehistorie.

Pensum
Kapittel 2 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:16

 

MRK 3564, Studieenhet 1 - Psykologiske effekter av merkeverdi på kundene

MRK 3564, Studieenhet 1 - Psykologiske effekter av merkeverdi på kundene

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Psykologiske effekter av merkeverdi på kundene.

Pensum
Kapittel 3 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:04

 

MRK 3564, Studieenhet 1 - Effekten av merkeverdi for bedriften

MRK 3564, Studieenhet 1 - Effekten av merkeverdi for bedriften

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Effekten av merkeverdi for bedriften.

Pensum
Kapittel 4 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:27

 

MRK 3564, Studieenhet 2 - Kjennskap

MRK 3564, Studieenhet 2 - Kjennskap

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Kjennskap.

Pensum
Kapittel 6 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:18

 

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkeassosiasjoner.

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkeassosiasjoner.

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkeassosiasjoner.

Pensum
Kapittel 7 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 01:52

 

MRK 3564, Studieenhet 2 - Evaluering av merket

MRK 3564, Studieenhet 2 - Evaluering av merket

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Evaluering av merket.

Pensum
Kapittel 8 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 03:45

 

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkefølelser

MRK 3564, Studieenhet 2 - Merkefølelser

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkefølelser.

Pensum
Kapittel 9 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 04:03

 

MRK 3564, Studieenhet 3 - Relasjoner mellom kunden og merket

MRK 3564, Studieenhet 3 - Relasjoner mellom kunden og merket

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Relasjoner mellom kunden og merket.

Pensum
Kapittel 10 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 05:22

 

MRK 3564, Studieenhet 3 - Merkeposisjonering og merkeverdi

MRK 3564, Studieenhet 3 - Merkeposisjonering og merkeverdi

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om Merkeposisjonering og merkeverdi.

Pensum
Kapittel 11 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 04:35