Branding

MRK 3564, Studieenhet 4 - Kommunikasjonsplanlegging

July 10, 2017

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Kommunikasjonsplanlegging".

Pensum
Kapittel 16 i Samuelsen, Perez og Olsen, 2016

Lengde: 03:28